Takstblad 2021

Katagori Takst
Sommerhus
Hovedanlægsbidrag kr. 2.282,50
Forsyningsledningsbidrag kr.   8.750,00
Stikledningsbidrag kr.  6.467,50
I alt kr.  17.500,00
I åbent land
Hovedanlægsbidrag kr.  2.282,50
Forsyningsledningsbidrag kr.  26.250,00
Stikledningsbidrag kr.  6.467,50
I alt kr.   35.000,00
Driftbidrag
Fast årlig afgift pr. måler kr. 531,25
Vandafgift pr m3 kr. 2,18
Statsafgift pr m3 kr. 7,93
Gebyrer
Gebyr for måleraflæsning kr. 200,00
Rykkergebyr kr. 100,00
Genåbningsgebyr afregnes efter faktiske omkostninger.

Taksterne er inkl. Moms.
Der tillægges ikke moms på rykker og aflæsningsgebyr.