Analysetal fra 2020

Parameter Seneste Resultat Laveste Resultat Højeste Resultat Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske
Hårdhed 13 13 13 dH
V
pH 7,5 7,3 7,5 pH 7 - 8.5 F
Nitrat 0,91 0,85 0,91 mg/l < 50 V
Jern <0,01 <0,01 0,030 mg/l < 0.2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 0,0041 mg/l < 0.05 F+V
Nikkel 0,20 0,076 0,32 ug/l < 20 F+L
Flourid 0,12 0,12 0,12 mg/l < 1.5 V
Mikrobiologiske
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100ml <1 F+V
Kimtal 22 C <1 <1 4 antal/ml <200 F+V
Kimtal 36 C


antal/ml <20 F+V

V= undersøges på vandværksprøver  
F= undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane  
L= undersøges på prøve udtaget fra ledningsnettet.